ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΤο ΟΡΑΜΑ της Διοίκησης της Εταιρείας ANKONtech Α.Ε είναι η δημιουργία μιας εταιρείας της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της ορθής εκτέλεσης έργων και κατασκευών.


Οι δραστηριότητες της ANKONtech Α.Ε, οι οποίες περιλαμβάνονται στον σκοπό του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 • Σχεδιασμός, Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή Κτηρίων (συμβατικών και μεταλλικών)
 • Μελέτη και Ανακατασκευή Κτηρίων
 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
 
 
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:
 
 • στην χρησιμοποίηση άριστων υλικών
 • στην ικανοποίηση των πελατών, των συνεργατών και ενδιαφερομένων μερών
 • στην ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας της εταιρείας στην υλοποίηση των τεχνικών έργων
 • στην χρησιμοποίηση άριστου και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού
 • στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών μας
 • στον έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών των εκτελούμενων έργων
 • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.
 
Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:
 
 • διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
 • μείωση των παραπόνων των ενδιαφερομένων μερών
 • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.
 
Η Διοίκηση
 
Image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι.Καναβού 32 & Σισμάνη

  (+30)26340 26731

(+30)26340 24660

ankontech@gmail.com

ΔΕΥ - ΠΑΡ 09:00-17:00