ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων, τη διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων και τις ανακατασκευές εξωτερικών όψεων. Επιπλέον, εκτελούμε εργασίες όπως:

  • επισκευή σεισμόπληκτων κατασκευών
  • επισκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων κτιρίων
  • επισκευή διατηρητέων κτιρίων
  • επισκευή λιθόκτιστων κτιρίων
  • επισκευή και ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα