ΕΣΠΑ 2014-2020

ΈΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΊΩΝ!

 

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ένας “ψηφιακός φάκελος” που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες ενός κτιρίου ή μιας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (π.χ. διαμέρισμα σε πολυκατοικία), πλέον είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εκτός από τις μισθώσεις.

Η συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου. Πιο αναλυτικά βάσει του ν.4495, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Η μελέτη κατανομής δαπανών κτηρίου (αν υπάρχει)
  • Ο πίνακας χιλιοστών (αφορά κοινόχρηστους χώρους ή αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία)
  • Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (αν έχει εκδοθεί)
  • Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης τμημάτων ή ολόκληρου του κτίριο
  • Το Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α) ή/και την μελέτη στατικής επάρκειας ή/και την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου (εφόσον ζητηθεί)
  • Τις κατόψεις των ορόφων, τη μελέτη προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων ή ΑμεΑ και τις χαρακτηριστικές όψεις και τομές (αν απαιτείται) και τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο /τη διηρημένη ιδιοκτησία πλην των κοινοχρήστων χώρων, στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄
  • Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
  • Τα στελέχη (και τις ενημερώσεις/αναθεωρήσεις) των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (π.χ., Άδεια Δόμησης ή Οικοδομική)
  • Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, (ή αν δεν υπάρχουν, βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης)

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας καθώς και την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων του ακινήτου, σχετικά με την περιοχή, την ιδιοκτησία και την υπάρχουσα κατάσταση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι.Καναβού 32 & Σισμάνη

  (+30)26340 26731

(+30)26340 24660

ankontech@gmail.com

ΔΕΥ - ΠΑΡ 09:00-17:00

Follow Us On

Facebook Instagram Twitter